Wwft gerelateerde boetes, maatregelen en uitspraken

Filter uw zoekopdracht

Zoekresultaten (649)

 • ECLI:NL:PHR:2018:1014, Parket bij de Hoge Raad, 17/01030

  • Datum publicatie:

   19-09-2018

  • Datum uitspraak:

   18-09-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Wet identificatie bij dienstverlening

  Conclusie AG m.b.t. witwassen. Geld - middellijk of onmiddellijk - van misdrijf afkomstig? Verklaring verdachte over herkomst geld + mogelijkheid tot verificatie van die verklaring. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
  Conclusie AG m.b.t. witwassen. Geld - middellijk of onmiddellijk - van misdrijf afkomstig? Verklaring verdachte over herkomst geld + mogelijkheid tot verificatie van die verklaring. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:HR:2018:1684, Hoge Raad, 17/01360

  • Datum publicatie:

   18-09-2018

  • Datum uitspraak:

   18-09-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

  Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen bestaande uit het verwerven, voorhanden hebben, overdragen en omzetten van geldbedragen. Eenvoudige kasopstelling. Art. 36e 2 en 3 (oud) Sr. Motivering schatting w.v.v . HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2017:414. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de uitkomst van de gebezigde kasopstelling, met weglating van de posten 'huurbetalingen' en 'levensonderhoud', het door betrokkene daadwerkelijk w.v.v. representeert ... Toon volledige samenvatting
  Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen bestaande uit het verwerven, voorhanden hebben, overdragen en omzetten van geldbedragen. Eenvoudige kasopstelling. Art. 36e 2 en 3 (oud) Sr. Motivering schatting w.v.v . HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2017:414. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de uitkomst van de gebezigde kasopstelling, met weglating van de posten 'huurbetalingen' en 'levensonderhoud', het door betrokkene daadwerkelijk w.v.v. representeert "uit het bewezen verklaarde handelen en uit andere strafbare feiten". Dat oordeel is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. Indien het Hof heeft beoogd toepassing te geven aan art. 36e.3 (oud), Sr, blijkt uit de overwegingen van het Hof immers niet dat aan de in die bepaling gestelde toepassingsvoorwaarden is voldaan, waaronder het in het onderhavige geval nog geldende vereiste dat een s.f.o. is ingesteld (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2714). Indien het Hof evenwel toepassing heeft willen geven aan art. 36e.2 (oud), Sr, heeft het Hof zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd, omdat het ongenoegzaam tot uitdrukking heeft gebracht in hoeverre het bedrag waarop het w.v.v. is geschat, is gerelateerd aan het bewezenverklaarde witwassen dan wel aan soortgelijke feiten en/of feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, a.b.i. art. 36e.2 (oud), Sr. Daargelaten dat het Hof het door betrokkene w.v.v. heeft geschat op het hogere bedrag van € 211.396,65, brengt de vaststelling van het Hof dat betrokkene het t.z.v. gewoontewitwassen opgenomen bedrag van € 171.953,- niet alleen aanwezig heeft gehad maar ook heeft overgedragen en omgezet, immers niet z.m. met zich dat betrokkene uit die delictsgedragingen voordeel ter hoogte van genoemd bedrag van € 171.953,- heeft verkregen. Volgt vernietiging en terugwijzing.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:CBB:2018:475, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17/1415 en 17/1416

  • Datum publicatie:

   18-09-2018

  • Datum uitspraak:

   18-09-2018

  • Rechtsgebied:

   Bestuursrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Bureau Financieel Toezicht De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten

  Wet bekostiging financieel toezicht. Regeling bekostiging financieel toezicht 2015. Heffingen kosten doorlopend toezicht DNB voor betaalinstellingen. Afschaffing overheidsbijdrage in 2016. ‘Nulheffing’ voor buitenlandse betaalinstellingen met een Europees paspoort niet in strijd met de wet. Heffingen voor betaalinstellingen niet in strijd met artikel 1 EP en algemene rechtsbeginselen.
  Wet bekostiging financieel toezicht. Regeling bekostiging financieel toezicht 2015. Heffingen kosten doorlopend toezicht DNB voor betaalinstellingen. Afschaffing overheidsbijdrage in 2016. ‘Nulheffing’ voor buitenlandse betaalinstellingen met een Europees paspoort niet in strijd met de wet. Heffingen voor betaalinstellingen niet in strijd met artikel 1 EP en algemene rechtsbeginselen.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:PHR:2018:921, Parket bij de Hoge Raad, 17/03977

  • Datum publicatie:

   04-09-2018

  • Datum uitspraak:

   04-09-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

  Conclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, voormalig minister-president van Curaçao, is veroordeeld voor passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift, witwassen en het voorhanden hebben van ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie. Bespreking 14 middelen over onder meer de bewezenverklaring van passieve ambtelijke omkoping. Daarin wordt de vraag opgeworpen of het hof kon oordelen ... Toon volledige samenvatting
  Conclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, voormalig minister-president van Curaçao, is veroordeeld voor passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift, witwassen en het voorhanden hebben van ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie. Bespreking 14 middelen over onder meer de bewezenverklaring van passieve ambtelijke omkoping. Daarin wordt de vraag opgeworpen of het hof kon oordelen of de verdachte op het moment van het aannemen van de giften wist dat die hem werden gedaan om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten en of het bestanddeel ‘bediening’ i.d.z.v. art. 379, onder 1, (oud) SrNA ook een toekomstige functie van minister-president omvat. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Samenhang met 17/03980.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:PHR:2018:922, Parket bij de Hoge Raad, 17/03980

  • Datum publicatie:

   04-09-2018

  • Datum uitspraak:

   04-09-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

  Conclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, de levenspartner van de voormalig minister-president van Curaçao, is veroordeeld voor witwassen en het bezit van ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie. Bespreking 7 middelen over onder meer de bewezenverklaring van het medeplegen van witwassen van geldbedragen. Heeft het hof kunnen oordelen dat de verdachte de herkomst van die geldbedragen ... Toon volledige samenvatting
  Conclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, de levenspartner van de voormalig minister-president van Curaçao, is veroordeeld voor witwassen en het bezit van ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie. Bespreking 7 middelen over onder meer de bewezenverklaring van het medeplegen van witwassen van geldbedragen. Heeft het hof kunnen oordelen dat de verdachte de herkomst van die geldbedragen verhuld terwijl zij wist dat die geldbedragen afkomstig waren uit enig misdrijf? De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Samenhang met 17/03977.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:5862, Rechtbank Amsterdam, RK 18/1567

  • Datum publicatie:

   24-08-2018

  • Datum uitspraak:

   08-08-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

  Verzoek 591a Sv afgewezen door proceshouding (in strafzaak) en reden beleidssepot.
  Verzoek 591a Sv afgewezen door proceshouding (in strafzaak) en reden beleidssepot.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:OGEAC:2018:223, Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 810.00014/18

  • Datum publicatie:

   16-08-2018

  • Datum uitspraak:

   15-08-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie

  Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting.
  Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:OGEAC:2018:224, Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 810.00012/18

  • Datum publicatie:

   16-08-2018

  • Datum uitspraak:

   15-08-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie De Nederlandsche Bank

  Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen
  Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassenVerberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:OGEAC:2018:226, Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 810.00013/18

  • Datum publicatie:

   16-08-2018

  • Datum uitspraak:

   15-08-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie

  Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van echtgenoot van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen.
  Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van echtgenoot van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:2651, Gerechtshof Amsterdam, 200.159.002/01 OK

  • Datum publicatie:

   26-07-2018

  • Datum uitspraak:

   26-07-2018

  • Rechtsgebied:

   Civiel recht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft De Nederlandsche Bank

  OK; Enquête; onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V. over de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de dag waarop het SNS-concern is genationaliseerd. Art. 2:345, 350 lid 1 BW.
  OK; Enquête; onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V. over de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de dag waarop het SNS-concern is genationaliseerd. Art. 2:345, 350 lid 1 BW.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3301, Rechtbank Midden-Nederland, UTR 16/ 1010-E

  • Datum publicatie:

   19-07-2018

  • Datum uitspraak:

   28-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Bestuursrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Sanctiewet De Nederlandsche Bank

  Einduitspraak, Wob Eiser heeft verzocht om openbaarmaking van informatie over de uitvoering van internationale sancties en het blokkeren van tegoeden in Nederland. De rechtbank heeft al twee maal een tussenuitspraak gedaan en verweerder in de gelegenheid gesteld de gebreken in de bestreden besluiten te herstellen. Verweerder is hier niet in geslaagd. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat er geen andere documenten zijn die betrekking hebben ... Toon volledige samenvatting
  Einduitspraak, Wob Eiser heeft verzocht om openbaarmaking van informatie over de uitvoering van internationale sancties en het blokkeren van tegoeden in Nederland. De rechtbank heeft al twee maal een tussenuitspraak gedaan en verweerder in de gelegenheid gesteld de gebreken in de bestreden besluiten te herstellen. Verweerder is hier niet in geslaagd. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat er geen andere documenten zijn die betrekking hebben op andere sanctieregimes dan die tegen Oekraïne en Rusland en over de uitvoering van verweerders takenpakket op het gebied van de uitvoering van internationale sancties. Verder heeft verweerder van een aantal notities die zich bevinden bij de 8:29 stukken niet gemotiveerd waarom deze niet openbaar zijn gemaakt. Het beroep is gegrond, de bestreden besluiten worden vernietigd voor zover de gebreken niet zijn hersteld. Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5672, Rechtbank Rotterdam, 10/750124-15 en 10/750391-16

  • Datum publicatie:

   16-07-2018

  • Datum uitspraak:

   13-07-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

  Doussie 2, veroordeling voor gewoontewitwassen.
  Doussie 2, veroordeling voor gewoontewitwassen.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5653, Rechtbank Rotterdam, 10/750242-16

  • Datum publicatie:

   13-07-2018

  • Datum uitspraak:

   13-07-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Belastingdienst

  Doussie 2, veroordeling voor witwassen.
  Doussie 2, veroordeling voor witwassen.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5657, Rechtbank Rotterdam, 10/750243-16

  • Datum publicatie:

   13-07-2018

  • Datum uitspraak:

   13-07-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

  Doussie 2. Veroordeling voor witwassen.
  Doussie 2. Veroordeling voor witwassen.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:OGHACMB:2018:115, Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, H 133/2017

  • Datum publicatie:

   11-07-2018

  • Datum uitspraak:

   05-07-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft

  Bonaire. Aanmelden geld bij douane.
  Bonaire. Aanmelden geld bij douane.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:115, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.176.621_01

  • Datum publicatie:

   09-07-2018

  • Datum uitspraak:

   17-01-2017

  • Rechtsgebied:

   Civiel recht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten

  mededeling door ex-werkgever over ex-werknemer aan nieuwe werkgever onrechtmatig?
  mededeling door ex-werkgever over ex-werknemer aan nieuwe werkgever onrechtmatig?Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:PHR:2018:739, Parket bij de Hoge Raad, 17/04930, 17/05713, 17/05714

  • Datum publicatie:

   06-07-2018

  • Datum uitspraak:

   19-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Bestuursrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Ongebruikelijke transactie

  Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 19 juni 2018 in de zaken met rolnummers 17/04930 (ECLI:NL:PHR:2018:737) , 17/05713 en 17/05714 (ECLI:NL:PHR:2018:738).
  Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 19 juni 2018 in de zaken met rolnummers 17/04930 (ECLI:NL:PHR:2018:737) , 17/05713 en 17/05714 (ECLI:NL:PHR:2018:738).Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:3798, Rechtbank Amsterdam, AMS 16/8137

  • Datum publicatie:

   04-07-2018

  • Datum uitspraak:

   01-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Bestuursrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Sanctiewet Bureau Financieel Toezicht De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten

  De Nederlandsche Bank is op grond van artikel 1, aanhef en onder b, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob voor informatie betreffende de bekostiging van financieel toezicht als bestuursorgaan uitgezonderd van de Wob. Het beroep is ongegrond.
  De Nederlandsche Bank is op grond van artikel 1, aanhef en onder b, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob voor informatie betreffende de bekostiging van financieel toezicht als bestuursorgaan uitgezonderd van de Wob. Het beroep is ongegrond.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5236, Rechtbank Rotterdam, AWB - 17 _ 3382

  • Datum publicatie:

   03-07-2018

  • Datum uitspraak:

   05-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Bestuursrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Sanctiewet Cliëntenonderzoek Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties De Nederlandsche Bank

  Bestuurlijke boetes vanwege meerdere overtredingen. Drie overtredingen op grond van Bpr en Wwft zijn bestreden. Geen onafhankelijke compliance functie, geen schriftelijk vastgelegd risicoprofiel, geen (periodiek) onderwijs. Beroep ongegrond.
  Bestuurlijke boetes vanwege meerdere overtredingen. Drie overtredingen op grond van Bpr en Wwft zijn bestreden. Geen onafhankelijke compliance functie, geen schriftelijk vastgelegd risicoprofiel, geen (periodiek) onderwijs. Beroep ongegrond.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5195, Rechtbank Rotterdam, 10/740105-16

  • Datum publicatie:

   29-06-2018

  • Datum uitspraak:

   05-04-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

  Verdachte veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen tot taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De verdachte heeft zijn bankrekening, pinpas en pincode ter beschikking gesteld aan zijn broer, zodat zijn broer gestorte bedragen contant kon opnemen. Op deze wijze heeft hij een bijdrage geleverd aan het ontvangen en contant opnemen van (grote) geldbedragen die voortvloeiden uit de bitcoinhandel van zijn ... Toon volledige samenvatting
  Verdachte veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen tot taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De verdachte heeft zijn bankrekening, pinpas en pincode ter beschikking gesteld aan zijn broer, zodat zijn broer gestorte bedragen contant kon opnemen. Op deze wijze heeft hij een bijdrage geleverd aan het ontvangen en contant opnemen van (grote) geldbedragen die voortvloeiden uit de bitcoinhandel van zijn broer en indirect afkomstig waren uit misdrijven. Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5197, Rechtbank Rotterdam, 10/680750-15

  • Datum publicatie:

   29-06-2018

  • Datum uitspraak:

   05-04-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

  Verdachte veroordeeld voor meermalen witwassen tot zes maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uren. Verdachte handelde in bitcoins. Het overgrote deel van de bitcoins gestort in de wallets behorende bij de twee door de verdachte beheerde accounts bij Kraken was afkomstig van bitcoinclusters die vrijwel exclusief, direct en indirect afkomstig waren uit DarkNet Market bitcoinclusters. ... Toon volledige samenvatting
  Verdachte veroordeeld voor meermalen witwassen tot zes maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uren. Verdachte handelde in bitcoins. Het overgrote deel van de bitcoins gestort in de wallets behorende bij de twee door de verdachte beheerde accounts bij Kraken was afkomstig van bitcoinclusters die vrijwel exclusief, direct en indirect afkomstig waren uit DarkNet Market bitcoinclusters. De ontvangen opbrengsten van de verkoop van bitcoins werd steeds door verdachte in gedeelten contant opgenomen. Dit contante geld werd vervolgens door hem op openbare plaatsen overhandigd aan anonieme verkopers van bitcoins, welke bitcoins vervolgens werden overgedragen op de Kraken-accounts van de verdachte. Bij de inkoop van bitcoins hanteerde hij een substantieel hogere marge dan het marktconforme tarief. Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:PHR:2018:662, Parket bij de Hoge Raad, 17/02109

  • Datum publicatie:

   26-06-2018

  • Datum uitspraak:

   26-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Sanctiewet PEP

  Conclusie AG in de zaak Guus K. over medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven en medeplegen van opzettelijke overtredingen van VN-wapenembargo’s in de tweede Liberiaanse burgeroorlog tussen 1999 en 2003. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Persbericht: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Conclusie-AG-veroordeling-Guus-K-in-stand-laten.aspx
  Conclusie AG in de zaak Guus K. over medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven en medeplegen van opzettelijke overtredingen van VN-wapenembargo’s in de tweede Liberiaanse burgeroorlog tussen 1999 en 2003. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Persbericht: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Conclusie-AG-veroordeling-Guus-K-in-stand-laten.aspx Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:4342, Rechtbank Amsterdam, 13/845120-15 (A), 13/845173-17 (B), 15/820043-14 (TUL)

  • Datum publicatie:

   22-06-2018

  • Datum uitspraak:

   21-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

  Een 26-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij bijna 17.000 euro schadevergoeding betalen.
  Een 26-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij bijna 17.000 euro schadevergoeding betalen.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:4347, Rechtbank Amsterdam, 13/845016-16

  • Datum publicatie:

   22-06-2018

  • Datum uitspraak:

   21-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

  Een 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.
  Een 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:PHR:2018:621, Parket bij de Hoge Raad, 17/01360

  • Datum publicatie:

   21-06-2018

  • Datum uitspraak:

   19-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit

  Conclusie AG over klachten inzake afwijzing getuigenverzoek en de grondslag voor profijtontneming. Het hof heeft de ontnemingsmaatregel gestoeld op het bewezen verklaarde handelen (witwassen) en andere strafbare feiten. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het arrest van het hof te vernietigen.
  Conclusie AG over klachten inzake afwijzing getuigenverzoek en de grondslag voor profijtontneming. Het hof heeft de ontnemingsmaatregel gestoeld op het bewezen verklaarde handelen (witwassen) en andere strafbare feiten. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het arrest van het hof te vernietigen.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RVS:2018:2054, Raad van State, 201706115/1/A3

  • Datum publicatie:

   20-06-2018

  • Datum uitspraak:

   20-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Bestuursrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft

  Bij brief van 18 februari 2016 hebben [appellant], handelend onder de naam [bedrijf A], alsmede de genoemde rechtspraktijk zelf de Deken verzocht om handhavend op te treden tegen [belanghebbende A] en [belanghebbende B]
  Bij brief van 18 februari 2016 hebben [appellant], handelend onder de naam [bedrijf A], alsmede de genoemde rechtspraktijk zelf de Deken verzocht om handhavend op te treden tegen [belanghebbende A] en [belanghebbende B]Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1593, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17/00005-GHK tot en met 17/00021-GHK T

  • Datum publicatie:

   14-06-2018

  • Datum uitspraak:

   13-04-2018

  • Rechtsgebied:

   Bestuursrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Wet melding ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit Belastingdienst

  Art. 8:42 Awb. Art. 8:29 Awb. Art. 52a AWR. Art. 67 AWR. Art. 43c, eerste lid, aanhef, onderdelen l en m van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Bij een informatiebeschikking dient meer gewicht te worden toegekend aan het belang van de Inspecteur om belanghebbende niet bekend te maken met de informatie waarover de Inspecteur beschikt. Het bekend maken van belanghebbende met de informatie waarover de Inspecteur beschikt ... Toon volledige samenvatting
  Art. 8:42 Awb. Art. 8:29 Awb. Art. 52a AWR. Art. 67 AWR. Art. 43c, eerste lid, aanhef, onderdelen l en m van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Bij een informatiebeschikking dient meer gewicht te worden toegekend aan het belang van de Inspecteur om belanghebbende niet bekend te maken met de informatie waarover de Inspecteur beschikt. Het bekend maken van belanghebbende met de informatie waarover de Inspecteur beschikt kan het gevolg hebben dat belanghebbende de door hem te verstrekken informatie daarop afstemt en dan wordt het doel van de informatiebeschikking teniet gedaan. Het niet vastleggen van de gegevensuitwisseling tussen de Inspecteur en het Openbaar Ministerie (Officier van Justitie) maakt het onmogelijk een controle uit te oefenen op deze gegevensuitwisseling. Niet kan worden vastgesteld dat de Inspecteur wel zou beschikken over enige vastlegging van deze gegevensuitwisseling. Het ontbreken van enige vastlegging van de gegevensuitwisseling tussen de Inspecteur en het Openbaar Ministerie (Officier van Justitie) kan wellicht wel een rol spelen bij de door de Kamer, die de hoofdzaak beslist, te beantwoorden vraag of de informatiebeschikkingen berusten op fiscaalrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs. Aan het voorwaardelijke verzoek van belanghebbende om in de gelegenheid te worden gesteld om zijn standpunt mondeling toe te lichten, indien de geheimhoudingskamer zou besluiten tot toewijzing van het verzoek om geheimhouding van de Inspecteur, gaat de geheimhoudingskamer voorbij. Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RVS:2018:1970, Raad van State, 201704326/1/A3

  • Datum publicatie:

   13-06-2018

  • Datum uitspraak:

   13-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Bestuursrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft

  Bij besluit van 18 oktober 2016 heeft de Deken geweigerd informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) openbaar te maken.
  Bij besluit van 18 oktober 2016 heeft de Deken geweigerd informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) openbaar te maken.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:1906, Gerechtshof Amsterdam, 200.227.998/01 NOT

  • Datum publicatie:

   11-06-2018

  • Datum uitspraak:

   05-06-2018

  • Rechtsgebied:

   Civiel recht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft

  Klaagster verwijt de notaris dat zij bij de voorbereiding en het passeren van de akten de op haar als notaris rustende zorgvuldigheidsverplichtingen heeft geschonden. Hiertoe voert zij het volgende aan: 1. de notaris is telefonisch en per e-mail door klaagster gewaarschuwd voor frauduleus handelen door [Y], maar zij heeft niettemin meerdere akten levering van aandelen gepasseerd; 2. de notaris had klaagster, als zijnde enig aandeelhouder van [B.V.1], ... Toon volledige samenvatting
  Klaagster verwijt de notaris dat zij bij de voorbereiding en het passeren van de akten de op haar als notaris rustende zorgvuldigheidsverplichtingen heeft geschonden. Hiertoe voert zij het volgende aan: 1. de notaris is telefonisch en per e-mail door klaagster gewaarschuwd voor frauduleus handelen door [Y], maar zij heeft niettemin meerdere akten levering van aandelen gepasseerd; 2. de notaris had klaagster, als zijnde enig aandeelhouder van [B.V.1], moeten vragen of er een door klaagster ondertekend overnamecontract was; 3.de koopsom van één euro had de notaris ertoe moeten leiden nader onderzoek te doen. Er werd immers een dochtervennootschap verkocht, waarin een zwembad zat met een taxatiewaarde (in 2015) van € 1.200.000,-, terwijl hierop een hypotheek van slechts € 380.000,- rustte. Door dit niet te doen, heeft de notaris meermaals bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: WWFT) overtreden. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar nieuwe klacht in hoger beroep en de bestreden beslissing bevestigd. Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
 • ECLI:NL:RBROT:2018:4269, Rechtbank Rotterdam, 10/996766-13 en 10/700141-15 (gev.)

  • Datum publicatie:

   04-06-2018

  • Datum uitspraak:

   30-05-2018

  • Rechtsgebied:

   Strafrecht

  • Bron:

   Rechtspraak.nl

  • Tags:

   Wwft Ongebruikelijke transactie

  In onderzoek ‘IJsberg’ heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen over het witwassen van bitcoins en gevangenisstraffen opgelegd variërend van 6 maanden tot 6 jaar. De thans terechtstaande verdachten betroffen nagenoeg allemaal bitcoinhandelaren. Een van hen is daarnaast veroordeeld voor het bezit van 21 kilo harddrugs en het voorbereiden van de uitvoer daarvan. Een van de verdachten in het onderzoek betrof een zgn. geldezel: hij stelde zijn bankrekeningen ... Toon volledige samenvatting
  In onderzoek ‘IJsberg’ heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen over het witwassen van bitcoins en gevangenisstraffen opgelegd variërend van 6 maanden tot 6 jaar. De thans terechtstaande verdachten betroffen nagenoeg allemaal bitcoinhandelaren. Een van hen is daarnaast veroordeeld voor het bezit van 21 kilo harddrugs en het voorbereiden van de uitvoer daarvan. Een van de verdachten in het onderzoek betrof een zgn. geldezel: hij stelde zijn bankrekeningen ter beschikking voor de bitcoinhandel van zijn medeverdachte.Verberg samenvatting
  Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)