Voor wie geldt de Wwft?

Meldingsplichtige instellingen.

Er zijn verschillende soorten instellingen voor wie de Wwft van toepassing is. Met instellingen hebben we het over organisaties en natuurlijke personen.

Deze instellingen worden benoemd in Artikel 1 van de Wwft. Dat zijn onder meer banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten en notarissen. De wettekst kunt u hier terugvinden.

Hieronder vindt u een overzicht van alle instellingen waarvoor de Wwft van toepassing is:

Overzicht meldingsplichtige instellingen:

 • Accountant
 • Administratiekantoor
 • Advocaat
 • Bank
 • Belastingadviseur
 • Beleggingsinstelling
 • Beleggingsonderneming
 • Bemiddelaar in levensverzekeringen
 • Betaaldienstagent
 • Betaaldienstuitvoerder treedt op in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU lidstaat vergunning
 • Betaaldienstverlener
 • Domicilieverlener
 • Elektronischgeldinstelling
 • Handelaar / verkoper van goederen
 • Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE)
 • Een instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
 • Levensverzekeraar
 • Makelaar of tussenpersoon in zaken van grote waarde
 • Notaris
 • Pandhuis
 • Speelcasino
 • Taxateur
 • Trustkantoor
 • Verhuurder van safes
 • Wisselinstelling

Deze lijst met instellingen is afkomstig van de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) en de Belastingdienst.

×

Nu beschikbaar: Zakelijke Kredietrapporten en Risico Bewaking

Met de zakelijke kredietrapporten en risico bewaking van Handelzeker voorkomt u onbetaalde facturen, bouwt u aan financieel gezonde relaties en controleert u de kredietwaardigheid van uw relaties.

Op basis van onze uitgebreide rapporten kunt u snel zakelijke beslissingen nemen. Onze Risico Bewaking zorgt er voor dat u altijd op de hoogte bent van alle belangrijke veranderingen.

Meer informatie