Wwft Scan

Wwft Scan (audit)

Met de 4e anti-witwas richtlijn die per 25 juli j.l. geldig is zijn een aantal zaken veranderd. Denk hierbij aan de definities van de uiteindelijke begunstigde (UBO), de risicoanalyse en meldingsindicatoren. Daarnaast zijn er ook nog algemene bepalingen van toepassing zoals de opleidingplicht en de vraag of en hoe uw organisatie de interne controle en het toezicht uitvoert.

Om te waarborgen dat u voldoet aan de Wwft is het daarom belangrijk inzicht te hebben in uw verplichtingen en de wijze waarop u deze meest effectief invult.

Met de scan die onze compliance officer voor u uitvoert stelt u vast of u voldoet aan de Wwft.

Inhoud Wwft Scan

De Wwft scan vindt plaats op uw locatie en heeft de volgende inhoud:

  • Vaststellen van de reikwijdte Wwft in relatie tot uw organisatie
  • De basis, invulling en vastlegging van het clientenonderzoek
  • Vastlegging risicobeoordeling en beleid, procedures en maatregelen
  • Ongebruikelijke transacties en de meldingsplicht
  • Training en opleiding (awareness)
  • Controle en monitoring

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de scan worden vastgelegd in een rapport en met u besproken.

Onze Compliance Officer:

Maurice Coenen

Maurice Coenen

LinkedIn

Product Demonstratie

Wij geven uw graag een toelichting over de producten en diensten, en beantwoorden hierbij uw vragen.

Afspraak Inplannen

Plan een belafspraak in met een van onze compliance adviseurs, of maak een afspraak bij u op locatie met een van onze account managers.

×

Nu beschikbaar: Zakelijke Kredietrapporten en Risico Bewaking

Met de zakelijke kredietrapporten en risico bewaking van Handelzeker voorkomt u onbetaalde facturen, bouwt u aan financieel gezonde relaties en controleert u de kredietwaardigheid van uw relaties.

Op basis van onze uitgebreide rapporten kunt u snel zakelijke beslissingen nemen. Onze Risico Bewaking zorgt er voor dat u altijd op de hoogte bent van alle belangrijke veranderingen.

Meer informatie