Gratis Wwft Cliëntenonderzoek

Gratis Wwft Cliëntenonderzoek Aanvragen

Met onze Customer Due Diligence checkt uw de uiteindelijke belanghebbende waarmee u zaken doet. U controleert eenvoudig of een persoon een politiek prominent persoon is, op een van de internationale sanctielijsten staat, of negatief in de media is geweest.

Wanneer u uw gegevens achterlaat ontvangt u van ons een kosteloos CDD (Wwft cliëntenonderzoek check).